Yuki Kunisada, Shingo Eikawa, Nahoko Tomonobu, Shohei Domae, Takenori Uehara, Shohei Hori, Yukihiro Furusawa, Koji Hase, Akira Sasaki, Heiichiro Udono, Attenuation of CD4+CD25+ Regulatory T Cells in the Tumor Microenvironment by Metformin, a Type 2 Diabetes Drug, EBioMedicine, Volume 25, 2017, Pages 154-164, ISSN 2352-3964, https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.10.009.