Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume3 (1993-01-31)
Endo, Hiroshi| Nakata, Yasunari| Okamoto, Motoi| Mori, Shuji| Ohta, Takeo|
PP. 1 - 12
Nakagiri, Yoshitada| Mimura, Seiiti| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Miyake, Hideaki| Azuma, Yoshiharu| Egusa, Tomomi| Mikami, Yasutaka| Hiraki, Yoshio| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko|
PP. 13 - 18
Nakata, Yasunari| Kataoka, Mikio| Kimura, Ikuro|
PP. 19 - 36
Saito, Tetsuro| Morishige, Kazuhisa| Kawasaki, Shinji| Tongu, Yasumasa|
PP. 37 - 39
Morishige, Kazuhisa| Saito, Tetsuro| Tongu, Yasumasa|
PP. 41 - 42
Nakanishi, Yoshiko| Ikeda, Toshiko| Tokunaga, Junko|
PP. 63 - 66
Ikeda, Toshiko| Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Tokunaga, Junko| Nakanishi, Yoshiko| Takata, Setuko| Nanba, Jun|
PP. 75 - 79
Asaumi, Jun-ichi| Kawasaki, Shoji| Nishikawa, Koji| Shu Gao, Xian| Kuroda, Masahiro| Hiraki, Yoshio|
PP. 81 - 85
Ohta, Takeo| Endo, Hiroshi| Mori, Shuji| Koda, Shigeki| Oze, Yutaka|
PP. 93 - 97
Yoshida, Akira| Honda, Mitsugi| Nakamura, Nobue| Arioka, Tadashi| Kobashi, Toshimi| Takeuchi, Tomoyuki| Mikami, Yasutaka| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 99 - 104
Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Maeda, Makiko| Ito, Hisae| Ohta, Takeo|
PP. 105 - 113
岡山大学医療技術短期大学部|
PP. 1 - 19