Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume132 issue2 (2020-08-03)
Futagawa , Natsuko| Shiotani , Toshio| Sugimine, Takafumi| Moriwake, Tadashi|
PP. 83 - 86
Ikemachi, Ryosuke| Kondo, Kaho| Matumura, Akihumi| Fujii, Soichiro| Takeuchi, Makoto| Sato, Kouta| Abe, Koji| Yoshino, Tadashi|
PP. 87 - 90
PP. 102 - 107
Uchida, Haruhito A.|
PP. 108 - 109