Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume93 issue1-2 suppl (1981-02-28)
Ogata, Masana| Meguro, Tadamichi| Hirota, Noboru| Matui, Yoshinori| Sato, Yukinori| Aiko, Hiromi| Ishida, Tatsuo| Hiramatsu, Muneshige| Otokura, Takashi| Takagi, Kanji| Okamoto, Akira| Nishu, Takeo| Sunami, Shigeo| Jitsunari, Fumihiko| Morishita, Takayuki|
PP. 9 - 18
Ogata, Masana| Meguro, Tadamichi| Kenmotsu, Katashi| Mori, Takaaki| Ishida, Tatsuo| Hiramatsu, Muneshige| Morishita, Takayuki|
PP. 19 - 21
Akatsuka, Kazuya| Uno, Fumio| Uno, Naomichi| Kuroki, Ikuyo| Yamanishi, Shigeki| Tominaga, Akira| Tsutsui, Kiyoshi| Nii, Shiro|
PP. 23 - 27
Inatomi, Seiiti| Itano, Kazuo| Suguri, Setsuo| Tongu, Yasumasa| Aji, Toshiki| Harada, Masakazu| Kai, Jim-Shung| Ho, Li-Hsing| Yamamoto, Tomoko|
PP. 29 - 43