Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume99 issue1-2 (1987-02-28)
Hayashi, Hidehiro| Hiraki, Yoshio| Joja, Ikuo| Kashitani, Naoko| Miyake, Masayoshi| Yamamoto, Yoshio| Kanzaki, Noriko| Inoue, Nobuhiro| Noriyasu, Toshiaki| Hashimoto, Keiji| Takeda, Yoshihiro| Mizuta, Akihumi| Sugita, Katsuhiko| Aono, Kaname|
PP. 15 - 23
Nishioka, Keiko| Tamura, Kouzo| Yorizane, Satoshi| Suyama, Kiyoko| Nishikawa, Kunio| Higashikawa, Toshihiko| Masuda, Yu| Ogura, Yoshio|
PP. 25 - 31
Matsubara, Katashi| Watanabe, Akiharu| Higashi, Toshihiro| Tobe, Kazuo| Nagashima, Hideo|
PP. 49 - 56