Author Nakai, Mutsuo| Yoshida, Junko| Inagaki, Kikuko|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Ochi, Koji|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Matsushima, Kishio|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Matsushima, Kishio|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Okuda, Hiroyuki| Akiyama, Tsuneo| Takatori, Akimasa| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1992-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume63
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Tosinobu| Tanaka, Juntaro| Riaz Chowdhury| Mizushima, Takaaki| Sugimoto, Keisuke| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro| Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Hasuoka, Hideaki|
Published Date 1993-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume64
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Kajimoto, Kazuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Kajimoto, Kazuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Riaz, Chowdhury| Satou, Masataka| Ukon, Hiroe|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takata, Ichiro| Kitani, Hikaru| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Kajimoto, Kazuhiro| Matsumura, Tadashi| Yokota, Satoshi| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Chowdhury, Riaz| Tanaka, Juntaro| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Mizushima, Takaaki| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Hasuoka, Hideaki| Kato, Tadahiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Nakagiri, Yoshiyasu| Kobayashi, Yasuaki|
Published Date 1995-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume66
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Ashida, Kozo| Mifune, Takashi| Hosaki, Yasuhiro| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Iwagaki, Naofumi| Yamamoto, Kazuhiko| Tanizaki, Yoshiro| Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Hasegawa, Harumi|
Published Date 1997-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume68
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Mitsunobu, Fumihiro| Ashida, Kozo| Mifune, Takashi| Hosaki, Yasuhiro| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Iwagaki, Naofumi| Yamamoto, Kazuhiko| Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1997-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume68
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Ashida, Kozo| Hosaki, Yasuhiro| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Harada, Seishi| Nakai, Mutsuo| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2001-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume71
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Takata, Singo| Yokoi, Tadashi| Nishida, Kazunori| Ashida, Kozo| Hosaki, Yasuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro| Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Hasegawa, Hisakazu| Tsuji, Takao|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ashida, Kozo| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi| Nakai, Mutsuo| Makino, Hirofumi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Nishida, Norikazu| Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi| Nakai, Mutsuo| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishida, Norikazu| Ashida, Kozo| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Nagata, Takuya| Yokoi, Tadashi| Nakai, Mutsuo| Makino, Hirofumi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper