Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2001-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume18
Content Type Others
Author Muranaka, Kiyoshi| Sagara, Eiji| Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2002-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume19
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru| Tang J.M.| Yang G.J.| Liu E.Q.| Yamaguchi Yasuyuki| Yamada Sumio|
Published Date 2002-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume19
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2002-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume19
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2003-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume20
Content Type Journal Article
Author Yamashita, Kouji| Miyake, Mana| Ono, Tomoko| Nasu, Haruaki| Shigemoto, Masayuki| Hashimoto, Haruo| Masuda, Motoi| Nakayama, Eiji| Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2003-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume20
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2003-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume20
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2004-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume21
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2005-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume22
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru| Maruo, Koji| Yo, Kakyo| Jiamin, Tan| Ryu, Ongi|
Published Date 2005-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume22
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2005-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume22
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2006-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume23
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2006-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume23
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2007-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume24
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 1980-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue5-6
Content Type Journal Article