Author Yamashita, Kouji| Miyake, Mana| Ono, Tomoko| Nasu, Haruaki| Shigemoto, Masayuki| Hashimoto, Haruo| Masuda, Motoi| Nakayama, Eiji| Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2003-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume20
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2003-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume20
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2004-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume21
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2005-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume22
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru| Maruo, Koji| Yo, Kakyo| Jiamin, Tan| Ryu, Ongi|
Published Date 2005-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume22
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2005-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume22
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2006-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume23
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2006-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume23
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2007-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume24
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2009-03
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume25
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2010-05
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume26
Content Type Journal Article
Author Takeuchi, Hiroshi| Imai, Sakura| Kanayama, Tomoyo| Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2011-05
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume27
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2012-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume28
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2013-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume29
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2014-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume30
Content Type Journal Article