Author 横田 泰江| Kurabayashi, Yuzuru| 野田 昭一| 大江 茂一| 大賀 育造|
Published Date 1986-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume4
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 1986-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume4
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2013-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume29
Content Type Others
Author Yamashita, Kouji| Miyake, Mana| Ono, Tomoko| Nasu, Haruaki| Shigemoto, Masayuki| Hashimoto, Haruo| Masuda, Motoi| Nakayama, Eiji| Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2003-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume20
Content Type Others
Author Muranaka, Kiyoshi| Sagara, Eiji| Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2002-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume19
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 1999-08
Publication Title 環境制御
Volume volume21
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takeuchi, Hiroshi| Imai, Sakura| Kanayama, Tomoyo| Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2011-05
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume27
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2012-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume28
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 1980-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2004-09
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume21
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2005-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume22
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2006-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume23
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 1984-04
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume2
Content Type Others
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2009-03
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume25
Content Type Journal Article
Author Kurabayashi, Yuzuru|
Published Date 2007-12
Publication Title 岡山実験動物研究会報
Volume volume24
Content Type Journal Article