Author Utsumi, Kozo| Tokura, Mataharu| Matsumoto, Sigeo|
Published Date 1959-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume71
Issue issue7-1
Content Type Journal Article
Author Kobayashi, Junichi| Utsumi, Kozo| Awai, Mitiyas| Namba, Yukikazu| Hayashi, Hiromu| Togawa, Satoru|
Published Date 1959-04-15
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume71
Issue issue5-1
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Utsumi, Kozo| Ohara, Sachiko| Yamamoto, Goki| Seno, Satimaru| Ueno, Hisako| Kobayashi, Junichi|
Published Date 1960-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume72
Issue issue8-10
Content Type Journal Article
Author Seno, Satimaru| Yamamoto, Michio| Utsumi, Kozo| Shiwaku, Midori| Akagi, Eiko| Iguchi, Yoshiko| Kobayashi, Junichi| Ueno, Hisako|
Published Date 1960-07-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume72
Issue issue5-7
Content Type Journal Article
Author Seno, Satimaru| Yamamoto, Michio| Utsumi, Kozo| Shiaku, Midori| Akagi, Keiko| Iguchi, Yoshico| Ueno, Hisako|
Published Date 1960-03-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume72
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Utsumi, Kozo| Yamamoto, Goki| Urakami, Hiroyuki| Nishikaze, Keiko|
Published Date 1964-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume76
Issue issue4-6
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname| Yamamoto, Michio| Iida, Sosuke| Utsumi, Kozo|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Miyahara, Masanobu| Utsumi, Kozo| Sagiyama, Katsumi| Aono, Kaname|
Published Date 1977-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume89
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Kawasaki, Shoji| Nomura, Takako| Matsuura, Junko| Sasaki, Junzo| Gao, Xian Shu| Asaumi, Jun-ichi| Nishikawa, kouji| Hiraki, Yoshio| Utsumi, Kozo|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper