Author Haraoka, Shoichi| Hayashi, Chikara| Sato, Michihiko| Hatano, Yoshihiro| Shiina, Hiroshi| Tanaka, Akira|
Published Date 1964-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume76
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Hina, Kazuyoshi| Ueeda, Masayuki| Uchida, Shinji| Hasui, Masahiro| Mima, Tsutomu| Watanabe, Hirofumi| Saito, Daiji| Tsuji, Takao| Matubara, Katashi| Yoshida, Hidenori| Haraoka, Shoichi| Iwasaki, Kohichiro| Kusachi, Shozo| Kita, Toshimasa|
Published Date 1989-06
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Saito, Daiji| Matsubara, Katashi| Yamanari, Hiroshi| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1990-12
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume102
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Hasui, Masahiro| Mukouhara, Naoki| Marutani, Morio| Ohbayashi, Naotsugu| Shraki, Teruo| Uchida, Shinji| Ihara, Keiko| Togawa, Jun-ichiro| Yamanari, Hiroshi| Hina, Kazuyoshi| Kusachi, Shozo| Tsuji, Takao| Mima, Tsutomu| Matsubara, Katashi| Saito, Daiji| Haraoka, Shoichi| Tani, Hideki|
Published Date 1990-04
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume102
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Suezawa, Yasuko| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1960-12-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume72
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Ueda, Minoru| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi| Yoshida, Hidenori| Kawasaki, Tomoko| Miyasaka, Minoru| Yoshioka, Nobuhiko| Ikenaga, Toyotake| Kusachi, Shozo| Sogo, Yasushi| Yamada, Nobuyuki| Nishiyama, Osamu| Yasuhara, Koichiro| Hisamatsu, Mitsuo| Nukada, Kaname| Imada, Kakuro| Hirata, Takako| Kasu, Yoshiko|
Published Date 1978-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Saito, Daiji| Tawara, Ritsuya| Hirano, Kazuhiro| Ueda, Minoru| Mae, Ritsuo| Minato, Takeshi| Yonahara, Nobuhiko| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1975-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Ueda, Minoru| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi| Yoshida, Hidenori| Kawasaki, Tomoko| Miyasaka, Minoru| Yoshioka, Nobuhiko| Ikenaga, Toyotake| Kusachi, Shozo| Sogo, Yasushi| Yamada, Nobuyuki| Nishiyama, Osamu| Yasuhara, Koichiro| Hisamatsu, Mitsuo| Nukada, Kaname| Imada, Kakuro| Hirata, Takako| Kasu, Yoshiko|
Published Date 1978-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Minato, Takeshi| Kita, Toshimasa| Saito, Daiji| Okuyama, Akiko| Inoue, Katsutoshi| Hisamatsu, Mitsuo| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1975-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Fujita, Takashi| Saito, Daiji| Inoue, Katsutoshi| Nakagawa, Masahiro| Hirano, Kazuhiro| Ueda, Minoru| Hisamatsu, Mitsuo| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1975-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Haraoka, Shoichi| Nakagawa, Masahiro| Saito, Daiji| Miyasaka, Minoru| Kawasaki, Tomoko| Ikenaga, Toyotake| Yoshioka, Nobuhiko|
Published Date 1978-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Haraoka, Shoichi| Fujita, Takashi| Saito, Daiji| Yoshida, Hidenori| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Okuyama, Akiko| Tanetani, Setsuro| Ogasawara, Nagayasu| Sakai, Hiroshi| Sakakibara, Hiroshi| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1975-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Maeshima, Kuniko| Saito, Daiji| Fujita, Takashi| Hisamatsu, Mitsuo| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1975-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Saito, Daiji| Maeshima, Kuniko| Tawara, Ritsuya| Hirano, Kazuhiro| Ueda, Minoru| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1975-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Ueda, Minoru| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi| Yoshida, Hideki|
Published Date 1977-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume89
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Ishii, Yoshihisa| Hirano, Kazuhiro| Kawai, Tatsuya| Saito, Daiji| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1977-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume89
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Mae, Ritsuo| Nagahana, Haruki| Mashima, Kozo| Fujii, Akinobu| Ihoriya, Kazuo| Saito, Daiji| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1980-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Haraoka, Shoichi| Ueda, Minoru| Yamada, Nobuyuki| Nagahana, Haruki| Ihoriya, Kazuo| Mashima, Kozo| Fujii, Akinobu| Saito, Daiji| Teramoto, Shigeru| Nawa, Kiyoto|
Published Date 1980-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Ihoriya, Kazuo| Nagahana, Haruki| Fujii, Akinobu| Mashima, Ikuzo|
Published Date 1980-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue5-6
Content Type Journal Article