Author Ohkawa, Motoomi| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Matsuno, Shinsuke| Hosokawa, Nobuyuki| Seo, Hiroyuki| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Kawasaki, Yukiko| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nakamura, Kenji|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Kawase, Yoshiroh| Satoh, Katashi| Mori, Yasutane| Toyama, Yoshihiro| Sakamoto, Kazuhiro| Mizukawa, Kiichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kojima, Kanji| Yoden, Midori| Toyama, Yoshihiro| Kageyama, Junichi| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Hosokawa, Nobuyuki| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Gohda, Fuminori| Yoden, Midori| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Seo, Hiroyuki| Kawasaki, Yukiko| Ohkawa, Satoshi| Tamai, Toyosato| Yamamoto, Shinya| Tanaka, Satoshi| Kobayashi, Shouji|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Sakamoto, Kazuhiro| Satoh, Katashi| Kawase, Yoshiroh| Yoden, Midori| Kageyama, Junichi| Gohda, Fuminori| Takashima, Hitoshi| Mizukawa, Kiichiro| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nanjoh, Satoru| Maeda, Masazumi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Sakamoto, Kazuhiro| Gouda, Fuminori| Kawase, Yoshiro| Kawasaki, Yukiko| Mizukawa, Kiichiro| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Kawasaki, Yukiko| Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Takashima, Hitoshi| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Seo, Hiroyuki| Hosokawa, Nobuyuki| Matsuno, Shinsuke| Miyamoto, Tsutomu| Sakamoto, Kazuhiro| Gohda, Fuminori| Hino, Ichiroh| Kawase, Yoshiroh|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article