Author Ohkawa, Motoomi| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Matsuno, Shinsuke| Hosokawa, Nobuyuki| Seo, Hiroyuki| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Kawasaki, Yukiko| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nakamura, Kenji|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Hino, Ichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Ohmoto, Takashi| Ueda, Kiyotaka| Fujiwara, Takashi|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Hino, Ichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Ohmoto, Takashi| Ueda, Kiyotaka| Mino, Shogo|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kojima, Kanji| Mori, Yasutane| Gohda, Fuminori| Kawasaki, Yukiko| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada| Kohmoto, Tomoji| Tanaka, Satoshi| Kobayashi, Shohji|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kojima, Kanji| Tsuuchi, Yasuhiko| Matsuno, Shinsuke| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Oka, Michiko| Andoh, Akio|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Matsuno, Shinsuke| Kojima, Kanji| Mori, Yasutane| Kageyama, Junichi| Toyama, Yoshihiro| Tsuuchi, Yasuhiko| Yoden, Midori| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Hosokawa, Nobuyuki| Tanabe, Masatada| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Yoden, Midori|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Hino, Ichiroh| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Satoh, Katashi| Mizukawa, Kiichiroh| Kawase, Yoshiroh| Seo, Hiroyuki|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Mizukawa, Kiichiroh| Hino, Ichiroh| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Satoh, Katashi| Seo, Hiroyuki|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Hino, Ichiroh| Satoh, Katashi| Kojima, Kanji| Ohkawa, Motoomi| Maeba, Takashi| Tanaka, Satoshi|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Aono, Kaname| Mizukawa, Kiichiro| Wakabayashi, Hisao| Satoh, Katashi| Morimoto, Setsuo| Ohkawa, Motoomi| Johja, Ikuo| Kojima, Kanji| Kimoto, Shin|
Published Date 1982-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume94
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Miyamoto, Tsutomu| Kojima, Kanji| Ohkawa, Motoomi| Seo, Hiroyuki| Toyama, Yoshihiro| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Mori, Yasutane| Tanabe, Masatada| Hino, Ichiroh|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Miyamoto, Tsutomu| Kawasaki, Yukiko| Satoh, Katashi| Tamai, Toyosato| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Yoden, Midori| Tanabe, Masatada| Kawase, Yoshiroh| Mizukawa, Kiichiroh|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Kojima, Kanji| Yoden, Midori| Toyama, Yoshihiro| Kageyama, Junichi| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Hosokawa, Nobuyuki| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Hino, Ichiroh| Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Mizukawa, Kiichiroh| Hino, Ichiroh| Seo, Hiroyuki| Matsunno, Shinsuke| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Mino, Shohgo| Ueda, Kiyotaka| Ohmoto, Takashi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Kawase, Yoshiro| Mizukawa, Kiichiro| Ohkawa, Motoomi| Nanjoh, Satoru| Maeda, Masazumi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Miyamoto, Tsutomu| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Kawasaki, Yukiko| Ueda, Kiyotaka| Ohmoto, Takashi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Satoh, Katashi| Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Takashima, Hitoshi| Kojima, Kanji| Hino, Ichiroh| Seo, Hiroyuki| Hosokawa, Nobuyuki| Matsuno, Shinsuke| Miyamoto, Tsutomu| Aono, Kaname| Mizukawa, Kiichiroh| Kawase, Yoshiroh|
Published Date 1987-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume99
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Sakamoto, Kazuhiro| Gouda, Fuminori| Kawase, Yoshiro| Kawasaki, Yukiko| Mizukawa, Kiichiro| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article