Author Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Morimoto, Kaichi| Ogino, Shigemi| Nagashima, Hideo| Shimada, Nobuhiro| Ioriya, Tsuneo| Iwahara, Masao| Amako, Takashi| Hino, Masuo| Kawaguchi, Masamitsu| Ishida, Tatsuo|
Published Date 1954-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume66
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Morimoto, Kaichi| Ogino, Shigemi| Hosokawa, Motomu| Shigei, Hiroshi| Yoshimitsu, Masayuki| Satowo, Mitsuo| Yamamoto, Naoki| Iwahara, Masao| Hino, Masuo| Ishida, Tatsuo|
Published Date 1954-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume66
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Morimoto, Kaichi| Ogino, Shigemi| Hosokawa, Motomu| Inui, Kazuhiko| Yoshimitsu, Masayuki| Owonari, Akira| Iwahara, Masao| Hino, Masuo| Ishida, Tatsuo|
Published Date 1954-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume66
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Yuasa, Toshio| Ogino, Shigemi| Inui, Kazuhiko| Iwahara, Masao| Hino, Masuo| Yamamoto, Naoki| Ishida, Tatsuo|
Published Date 1954-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume66
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Kosaka, Kiyowo| Seto, Keitaro| Horio, Gosuke| Masaoka, Chihiro| Morimoto, Kaichi| Namba, Teruyuki| Imai, Kiyoshi| Matsuba, Mitsugu| Nishimura, Kiyoshi| Tanimizu, Norihiro| Sato, Mitsuo| Onari, Akira| Terao, Masashi| Iwahara, Masao| Hino, Masuo|
Published Date 1954-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume66
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Hino, Masuo|
Published Date 1960-01-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume72
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hino, Masuo|
Published Date 1960-01-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume72
Issue issue2
Content Type Journal Article