Author Hirai, Shunichi| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Tokuno, Teruo| Komoto, Yoshiaki| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori| 大塚 昭雄|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Tokunoh, Teruo| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Tokunou, Teruo| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinnhachi| Suzuka, Ichio| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Soda, Mitsuhiro|
Published Date 1975-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Soda, Mitsuhiro| Yorozu, Hidenori| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Hirai, Shunnichi| Komoto, Yoshiaki| Kajitani, Nobuaki| Yoshizane, Ken| Naniwa, Hiroyuki| Kojo, Masayoshi| Teramoto, Shigeru|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Soda, Mitsuhiro| Yorozu, Hidenori| Morisue, Sinhachi| Hirai, Shunichi| Suzuka, lchio| Komoto, Yoshiaki| Kajitani, Nobuaki| Yoshizane, Ken| Naniwa, Hiroyuki| Teramoto, Shigeru|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirai, Shunichi| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Komoto, Yoshiaki| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Suzuka, Ichio| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Komoto, Yoshiaki| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper