Author Fujiwara, Masaru| Hamatake, Yuko| Arimoto, Sakae| Okamoto, Keinosuke| Suzuki, Toshinori| Negishi, Tomoe|
Published Date 2011-08-12
Publication Title Genes and Environment
Volume volume33
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Fang, Xing| Nunoshiba, Tatsuo| Yoshida, Midori| Nishikawa, Akiyoshi| Nemoto, Kiyomitsu| Degawa, Masakuni| Arimoto, Sakae| Okamoto, Keinosuke| Takahashi, Eizo| Negishi, Tomoe|
Published Date 2014-02-28
Publication Title Genes and Environment
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author 有元 佐賀惠|
Published Date 1989-09-30
Publication Title
Content Type Thesis or Dissertation