Author Miyake, Hirofumi| Harada, Hideo| Yasuoka, Masatoshi| Oka, Hiroo| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Ohnoshi, Taisuke| Kimura, Ikuro|
Published Date 1985-03-30
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume56
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Harada, Hideo| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Morinaga, Hiroshi| Yoshida, Mitsuo| Kimura, Ikuro|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takeda, Masahiko| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Yoshida, Mitsuo| Oka, Hiroo| Miyake, Hirofumi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Harada, Hideo| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Senou, Toshinobu| Irie, Seiji| Ishibashi, Tadaaki| Kimura, Ikuro|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Matsumoto, Shuji|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Irie, Seiji| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Mehdi, Tavassoli|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Senou, Toshinobu| Irie, Seiji| Tanaka, Juntaro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Irie, Seiji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Irie, Seiji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Ishibashi, Tadaaki| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsurou| Hayashimoto, Kanae|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Ochi, Koji| Matsumoto, Shuji| Ishibashi, Tadaaki| Seno, Toshinobu| Miyake, Hirofumi|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Matsumoto, Shuji| Ishibashi, Tadaaki| Takeda, Masahiko| Miyake, Hirofumi|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanaka, Juntaro| Seno, Toshinobu| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Tachibana, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Tachibana, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Tachibana, Hideo| Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Tsuboi, Keiichi| Miyake, Hirofumi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Seno, Toshinobu| Harada, Hideo|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayashimoto, Kanae| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Takuma, Masae| Masui, Etsuko| Tanizaki, Yoshiro| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Izushi, Michihiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Ochi, Koji| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| lzushi, Michihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper