Author Ichikawa, Hirohisa| Ashida, Kozo| Ono, Katsuichiro| Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi| Nagata, Takuya| Okamoto, Makoto| Tsugeno, Hirohumi| Nishida, Norikazu| Hosaki, Yasuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro| Noguchi, Yoshinori| Tanimoto, Mitsune|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper