Author Tanabe, Masatada| Satoh, Katashi| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Yoden, Midori| Kawase, Yoshirou| Mizukawa, Kiichiro|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kojima, Kanji| Tsuuchi, Yasuhiko| Matsuno, Shinsuke| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Oka, Michiko| Andoh, Akio|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Matsuno, Shinsuke| Kojima, Kanji| Mori, Yasutane| Kageyama, Junichi| Toyama, Yoshihiro| Tsuuchi, Yasuhiko| Yoden, Midori| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Hosokawa, Nobuyuki| Tanabe, Masatada| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Yoden, Midori|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Miyamoto, Tsutomu| Kojima, Kanji| Ohkawa, Motoomi| Seo, Hiroyuki| Toyama, Yoshihiro| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Mori, Yasutane| Tanabe, Masatada| Hino, Ichiroh|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Kawase, Yoshiro| Mizukawa, Kiichiro| Ohkawa, Motoomi| Nanjoh, Satoru| Maeda, Masazumi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Kawase, Yoshirou| Satoh, Katashi| Mori, Yasutane| Yoden, Midomi| Tsuuchi, Yasuhiko| Takashima, Hitoshi| Mizukawa, Kiichiro| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nakamura, Kenji| Maeda, Masazumi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Sakamoto, Kazuhiro| Gouda, Fuminori| Kawase, Yoshiro| Kawasaki, Yukiko| Mizukawa, Kiichiro| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article