Title Alternative Appropriate strategies toward new laws concerning medical accidents
FullText URL 127_251.pdf
Author Shimizu, Nobuyoshi|
Publication Title 岡山医学会雑誌
Published Date 2015-12-01
Volume volume127
Issue issue3
Start Page 251
End Page 256
ISSN 0030-1558
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.4044/joma.127.251
language 日本語
Copyright Holders Copyright (c) 2015 岡山医学会
File Version publisher
DOI 10.4044/joma.127.251
NAID 130005116807
Author Mitani, Masahiko| Togami, Izumi| Kitagawa, Takahiro| Katoh, Katsuya| Kanazawa, Susumu| Joja, Ikuo| Hiraki, Yoshio| Ando, Akio| Shimizu, Nobuyoshi| Teramoto, Shigeru|
Published Date 1992-06-20
Publication Title 肺癌
Volume volume32
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 2005-12
Publication Title 環境制御
Volume volume27
Content Type Others
Author Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 2006-12
Publication Title 環境制御
Volume volume28
Content Type Others
Author Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 1976-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume88
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 2009-12-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume121
Issue issue3
Content Type Others
Author Arata, Takiji| Shimizu, Nobuyoshi| Kawakami, Yasuto| Tomita, Toshio| Mitsuoka, Toshito| Tsukahara, Tsuneko| Orita, Kunzo|
Published Date 1980-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Morino, Yasuo| Morimoto, Setsuo| Sato, Katashi| Hashimoto, Keiji| Joja, Ikuo| Tamai, Toyosato| Aono, Kaname| Tanabe, Masatada| Uchida, Hatsuzo| Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 1979-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume91
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 1994-10
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume106
Issue issue9-10
Content Type Others
Author Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 1995-08-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume107
Issue issue7-8
Content Type Others
Author Inukai, Michio| Ichiba, Shingo| Tsuda, Mikako| Fujimura, Naoyuki| Ujike, Yoshihito| Ichihara, Syuji| Aoi, Motoi| Sano, Yoshifumi| Date, Hiroshi| Shimizu, Nobuyoshi|
Published Date 2005-05-20
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume117
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Nakagawa, Kazuhiko| Noguchi, Yuji| Okumura, Hideo| Sato, Shuichiro| Tanaka, Motoyuki| Shimono, Michihide| Ali Eldib, Ali Mohamed| Aoe, Motoi| Ono, Toshiro| Uenaka, Akiko| Ohara, Nobuya| Yoshino, Tadashi| Yamashita, Kazuki| Tsunoda, Tsukasa| Shimizu, Nobuyoshi| Nakayama, Eiichi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article