Author Ohkawa, Motoomi| Sakamoto, Kazuhiro| Miyamoto, Tsutomu| Matsuno, Shinsuke| Hosokawa, Nobuyuki| Seo, Hiroyuki| Kojima, Kanji| Satoh, Katashi| Kawasaki, Yukiko| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nakamura, Kenji|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Hino, Ichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Ohmoto, Takashi| Ueda, Kiyotaka| Fujiwara, Takashi|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Hino, Ichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Ohmoto, Takashi| Ueda, Kiyotaka| Mino, Shogo|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kojima, Kanji| Mori, Yasutane| Gohda, Fuminori| Kawasaki, Yukiko| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada| Kohmoto, Tomoji| Tanaka, Satoshi| Kobayashi, Shohji|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kawase, Yoshiroh| Satoh, Katashi| Mori, Yasutane| Toyama, Yoshihiro| Sakamoto, Kazuhiro| Mizukawa, Kiichiroh| Takashima, Hitoshi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kojima, Kanji| Tsuuchi, Yasuhiko| Matsuno, Shinsuke| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Oka, Michiko| Andoh, Akio|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Matsuno, Shinsuke| Kojima, Kanji| Mori, Yasutane| Kageyama, Junichi| Toyama, Yoshihiro| Tsuuchi, Yasuhiko| Yoden, Midori| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Hosokawa, Nobuyuki| Tanabe, Masatada| Ohkawa, Motoomi| Tamai, Toyosato| Kojima, Kanji| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Yoden, Midori|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Hino, Ichiroh| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Satoh, Katashi| Mizukawa, Kiichiroh| Kawase, Yoshiroh| Seo, Hiroyuki|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Seo, Hiroyuki| Satoh, Katashi| Gouda, Fuminori| Kawasaki, Yukiko| Mizukawa, Kiichiroh| Tamai, Toyosato| Maeda, Masazumi| Nakamura, Kenji|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Mizukawa, Kiichiroh| Hino, Ichiroh| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Satoh, Katashi| Seo, Hiroyuki|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Hino, Ichiroh| Satoh, Katashi| Kojima, Kanji| Ohkawa, Motoomi| Maeba, Takashi| Tanaka, Satoshi|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Hiraki, Yoshio| Ehara, Kazuhiko| Takagi, Hisao| Haisa, Yoshio| Kumada, Yasumasa| Wakabayashi, Hiroshi| Hashimoto, Gonosuke|
Published Date 1974-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Morino, Yasuo| Watanabe, Setsuo| Takagi, Hisao| Ebara, Kazuhiko| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Iida, Sosuke| Fujiwara, Kanzi| Haisa, Yoshio|
Published Date 1974-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Morino, Yasuo| Aono, Kaname| Kawase, Etsuro| Ebara, Kazuhiko| Takagi, Hisao| Tamai, Toyosato| Kaneda, Shoken| Orita, Kunzo|
Published Date 1974-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Hiraki, Yoshio| Tamai, Toyosato| Takagi, Hisao| Ehara, Kazuhiko| Tanabe, Masatada| Okuda, Kozo|
Published Date 1973-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Aono, Kaname| Kawase, Etsuro| Sugita, Katsuhiko| Tamai, Toyosato| Takagi, Hisao| Ehara, Kazuhiko| Katsumata, Naomi| Iida, Sosuke|
Published Date 1973-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Aono, Kaname|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Aono, Kaname|
Published Date 1978-08
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue7-8
Content Type Journal Article