Author Kanda, Mizuho| Honiden, Kosiro| Hamada, Naruo| Itasaka, Yasuo| Funabiki, Sadao| Matusima, Kuro| Shirakami, Kiyotoshi|
Published Date 1957-12-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume69
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Itasaka, Takuji| Kusaka, Hironao| Okamura, Yasumasa| Itasaka, Yasuo| Matsushima, Kuro| Kobayashi, Hideyuki|
Published Date 1957-11-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume69
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Tanaka, Tadashi| Obayashi, Sadako| Kogata, Seiichi| Honiedn, Koshiro| Kobayashi, Hideyuki| Funabiki, Sadao|
Published Date 1957-11-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume69
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Honiden, Koshiro| Matsushima, Kuro| Miyoshi, Yoshinori| Funabiki, Sadao| Atarashi, Isamu|
Published Date 1957-10-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume69
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho|
Published Date 1958-11-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume70
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Kusaka, Hironao| Funabiki, Sadao| Shiragami, Kiyotoshi|
Published Date 1958-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume70
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Okuyama, Masami| Kamimura, Osamu| Hattori, Hisashi| Takemaru, Hideo| Shiraishi, Masumi|
Published Date 1961-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume73
Issue issue10-12
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Shiraishi, Masumi| Takemaru, Hideo| Kondoh, Yoshio|
Published Date 1961-09-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume73
Issue issue7-9
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Okuyama, Masami| Kamimura, Osamu| Hattori, Hisashi| 佐藤 浩一|
Published Date 1961-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume73
Issue issue4-6
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Kamimura, Osamu| Okuyama, Masami| Hattori, Hisashi|
Published Date 1961-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume73
Issue issue4-6
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Takahama, Keiichi| Kondo, Yoshio|
Published Date 1962-03-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume74
Issue issue1-3
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| Takemura, Hideo| Takahama, Keiichi|
Published Date 1962-03-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume74
Issue issue1-3
Content Type Journal Article
Author Kanda, Mizuho| 白石 真澄| Takahama, Keiichi|
Published Date 1962-03-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume74
Issue issue1-3
Content Type Journal Article