Author Maruyama, Toshinori| Goto, Sachiko| Azuma, Yoshiharu| Nakagiri, Yoshitada| Shibuya, Koichi| Sugita, Katsuhiko| Takeuchi, Tomoyuki| Honda, Mitsugi| Yoshida, Akira|
Published Date 1998-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume8
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Honda, Mitsugi| Yoshida, Akira| Nakamura, Nobue| Mimura, Seiichi| Kadohisa, Sigefumi| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Takeuchi, Tomoyuki| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshida, Akira| Honda, Mitsugi| Nakamura, Nobue| Arioka, Tadashi| Kobashi, Toshimi| Takeuchi, Tomoyuki| Mikami, Yasutaka| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takeuchi, Tomoyuki| Yoshida, Akira| Azuma, Yoshiharu| Sugita, Katsuhiko| Nakamura, Nobue| Kishi, Kanji| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1992-02-05
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume2
Content Type Departmental Bulletin Paper