Author Tanizaki, Yoshiro| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Iwagaki, Naofumi| Nagata, Takuya| Fujii, Makoto| Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi| Hamada, Masanori|
Published Date 2004-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume74
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Nishida, Norikazu| Tsugeno, Hirofumi| Nagata, Takuya| Yokoi, Tadashi| Takata, Shingo|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 西村 伸子| 寺崎 佳代| 山本 貞枝| 吉尾 慶子| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Hamada, Masanori| Iwagaki, Naofumi| Fujii, Makoto| Takata, Shingo|
Published Date 2004-12-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume75
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 寺崎 佳代| 山本 貞枝| 吉尾 慶子| 西村 伸子| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mizushima, Takaaki| Ochi, Koji| Matsumura, Naoki| Kato, Tadahiro| Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1997-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume68
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kato, Tadahiro| Hasuoka, Hideaki| Ochi, Koji| Mizushima, Takaaki| Chowdhury Riaz| Matsumura, Naoki| Yamamoto, Ryoichi| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1973-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1973-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1973-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Nakagawa, Saburo| Soda, Ryo| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kamimoto, Manabu| Okuda, Hiroyuki| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1992-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume63
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroyuki| Takatori, Akimasa| Kondou, Yuuji| Sakata, Junnko| Yoshida, Sachie| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroshi| Takatori, Akimasa| Kondo, Yuji| Sakata, Junko| Kamimoto, Manabu| Fujii, Junko| Masui, Etsuko| Nagae, Chiho| Kawahara, Mitsuko| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroyuki| Takatori, Akimasa| Sakata, Junko| Kamimoto, Manabu| Fujii, Junko| Dokai, Chiho| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1992-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume63
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroyuki| Suga, Kiyohiro| Sakata, Junko| Yosida, Sachie| Mifune, Masaaki| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kimura, Ikuro| Moritani, Yoshiaki| Yamana, Masatoshi| Onoshi, Taisuke| Takata, Hiromi| Shirai, Koichi| Nishizaki, Yoshitomo| Tanizaki, Yoshiro| Kunimasa, Ikuya| Nishishita, Akira| Takano, Junko| Kawahara, Hiroshi|
Published Date 1971-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume83
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Mifune, Takashi| Takata, Ichiro| Yokota, Satoshi| Kajimoto, Kazuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper