Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsubara, Fumie| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Data or Dataset
Author Inoue, Taeko| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Data or Dataset
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Komagoe, Haruki| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Morinaga, Hiroshi| Ohtani, Jun| Kimura, Ikuro|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1985-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume97
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1985-03-30
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume56
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sudo, Michiyasu| Komagoe, Haruki| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1985-03-30
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume56
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Inoue, Taeko| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1984-11-30
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume55
Content Type Data or Dataset
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Morinaga, Hiroshi| Kitani, Hikaru| Nakagawa, Saburo| Kimura, Ikuro|
Published Date 1984-11-30
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume55
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Nakago, Jitsuo| Morinaga, Hiroshi| Ohtani, Jun| Kimura, Ikuro|
Published Date 1984-11-30
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume55
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Nakago, Jitsuo| Morinaga, Hiroshi| Ohtani, Jun| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1984-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume96
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Mifune, Masaaki| Morinaga, Hiroshi| Nakagawa, Saburo| Kitani, Hikaru| Kimura, Ikuro|
Published Date 1984-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume54
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sudo, Michiyasu| Komagoe, Haruki| Okada, Chiharu| Nakago, Jitsuo| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1984-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume54
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kobashi, Hidetoshi| Shioda, Yutaro| Matsuka, Yoko| Takeyama, Hiroyasu| Harada, Hiroshi| Tada, Shinya| Kimura, Ikuro|
Published Date 1983-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume95
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Ohtani, Jun| Kitani, Hikaru| Matsuka, Yohko| Kimura, Ikuro| Akagi, Katsumi| Townley Robert G.|
Published Date 1983-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume95
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Murashima, Makoto| Okada, Chiharu| Morinaga, Hiroshi| Kobashi, Hidetoshi| Tada, Shinya| Kimura, Ikuro|
Published Date 1983-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume53
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Mifune, Masaaki| Morinaga, Hiroshi| Ohtani, Jun| Kitani, Hikaru| Goda, Yoshinori| Tada, Shinya| Kimura, Ikuro|
Published Date 1983-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume53
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Okada, Chiharu| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi| Kitani, Hikaru| Goda, Yoshinori| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1983-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume53
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Mifune, Masaaki| Morinaga, Hiroshi| Kitani, Hikaru| Goda, Yoshinori| Tada, Shinya| Kimura, Ikuro|
Published Date 1983-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume53
Content Type Departmental Bulletin Paper