Author Tanizaki, Yoshiro| Tanaka, Juntaro| Komagoe, Haruki| Morinaga, Hiroshi| Kishimoto, Takumi| Kimura, Ikuro| Townley Robert G.|
Published Date 1982-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume52
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oda, Yasuhiro| Nishimura, Keiko| Komagoe, Haruki| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1982-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume52
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Tanaka, Juntaro| Komagoe, Haruki| Oda, Yasuhiro| Nishimura, Yoshiko|
Published Date 1982-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume52
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Tanaka, Juntaro| Komagoe, Haruki| Morinaga, Hiroshi| Kishimoto, Takumi| Kimura, Ikuro| Townley Robert G.|
Published Date 1982-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume52
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Inoue, Taeko| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1982-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume52
Content Type Data or Dataset
Author Tanizaki, Yoshiro| Oda, Yasuhiro| Tanaka, Juntaro| Komagoe, Haruki| Takasugi, Kiyoshi| Morinaga, Hiroshi| Harada, Hiroshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1981-03-25
Publication Title 岡山大学温泉研究所報告
Volume volume51
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kimura, Ikuro| Tanizaki, Yoshiro| Sato, Suichi| Saito, Katsuyoshi| Takahashi, Kiyoshi| Ueda, Nobuo| Ono, Hatsuko| Moritani, Yoshiaki|
Published Date 1975-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1973-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1973-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1973-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Kimura, Ikuro| Moritani, Yoshiaki| Tanizaki, Yoshiro| Saito, Katsuyoshi| Takahashi, Kiyoshi|
Published Date 1972-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume84
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kimura, Ikuro| Moritani, Yoshiaki| Yamana, Masatoshi| Onoshi, Taisuke| Takata, Hiromi| Shirai, Koichi| Nishizaki, Yoshitomo| Tanizaki, Yoshiro| Kunimasa, Ikuya| Nishishita, Akira| Takano, Junko| Kawahara, Hiroshi|
Published Date 1971-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume83
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Kimura, Ikuro| Kibata, Masayoshi| Hanzawa, Atsumasa| Moritani, Yoshiaki| Onoshi, Taisuke| Takata, Hiromi| Nishizaki, Yoshitomo| Kunimasa, Ikuya| Nishishita, Akira| Tanizaki, Yoshiro| Takano, Junko|
Published Date 1970-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume82
Issue issue11-12
Content Type Journal Article