Author Sudo, Michiyasu| Mifune, Takashi| Kawauchi, Kazuhisa| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroyuki| Takatori, Akimasa| Kondou, Yuuji| Sakata, Junnko| Yoshida, Sachie| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Data or Dataset
Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroyuki| Harada, Hideo|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayashimoto, Kanae| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Takuma, Masae| Masui, Etsuko| Tanizaki, Yoshiro| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Izushi, Michihiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroshi| Sekiba, Kaoru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroshi| Takatori, Akimasa| Kondo, Yuji| Sakata, Junko| Kamimoto, Manabu| Fujii, Junko| Masui, Etsuko| Nagae, Chiho| Kawahara, Mitsuko| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroshi| Takatori, Akimasa| Izushi, Michihiro| Yoshida, Junko| Yamagami, Keiko| Sakata, Junko| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Okuda, Hiroyuki| Komagoe, Haruki| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Data or Dataset
Author Mifune, Takashi| Kawauchi, Kazuhisa| Kitani, Hikaru| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper