Author Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi| Nishida, Norikazu| Okamoto, Makoto| Tsugeno, Hirofumi| Ashida, Kozo| Hosaki, Yasuhiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro| Niiya, Kenji| Tanimoto, Mitsune|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Ryoichi| Ochi, Koji| Matsumura, Naoki| Tanaka, Juntaro| Kato, Tadahiro| Mizushima, Takaaki| Chowdhury Riaz| Harada, Hideo| Hasuoka, Hideaki| Yokota, Satoshi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Matsumura, Naoki| Mizushima, Takaaki| Hasuoka, Hideaki| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1999-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume70
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Chowdhury, Riaz| Ichimura, Mitsuko| Matsumura, Naoki| Tanaka, Juntaro| Mizushima, Takaaki| Yamamoto, Ryoichi| Harada, Hideo| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mimaki, Yuichi| Fujii, Yoshihiro| Furuno, Katsushi| Gomita, Yutaka| Araki, Yasunori| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1993-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume64
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ashida, Kozo| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi| Nakai, Mutsuo| Makino, Hirofumi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kitani, Hikaru| Takata, Ichiro| Yokota, Satoshi| Kajimoto, Kazuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Araki, Hiroyuki| Kitani, Hikaru| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Tada, Sinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Kajimoto, Kazuhiro| Yokota, Satoshi| Takata, Ichiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Iwagaki, Naofumi| Nagata, Takuya| Fujii, Makoto| Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi| Hamada, Masanori| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2004-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume74
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Nishida, Norikazu| Yokoi, Tadashi| Takata, Shingo| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Nishida, Norikazu| Nagata, Takuya| Takata, Shingo| Yokoi, Tadashi|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper