Author Sadatoshi, Kurashi| Aoyama, Hideyasu| Itami, Yoshiaki| Ono, Minoru| Ohno, Kimiyoshi| Ohara, Yasuro| Kato, Shozi| Kanai, Yoshiaki| Mitani, Yasuo| Motoi, Makoto| Mori, Takashi|
Published Date 1961-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume73
Issue issue4-6
Content Type Journal Article
Author Ogura, Yoshio| Masuda, Yu| Nishioka, Keiko| Fujimoto, Akiko| Akagi, Seiko| Fujita, Akira| Suganami, Tomoko| Matsubara, Kiyoshi| Matsumoto, Noriaki| Aoyama, Hideyasu| Ohsaki, Katsuichiro| Ohmori, Buntaro| Kinumaki, Tadashi| Fukuda, Shoichiro|
Published Date 1983-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume95
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Ohara, Hiroshi| Horikawa, Shunichi| Hisashige, Akinori| Hatada, Kazunori| Suzuki, Junichiro| Yoshida, Takeo| Itani, Toru| Ohta, Takeo| Aoyama, Hideyasu| Ohira, Masahiko|
Published Date 1986-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume98
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Ohara, Hiroshi| Horikawa, Shunichi| Hisashige, Akinori| Hatada, Kazunori| Suzuki, Junichiro| Yoshida, Takeo| Itani, Toru| Ohta, Takeo| Aoyama, Hideyasu| Ohira, Masahiko|
Published Date 1986-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume98
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Uchida, Hayato| Ohnuki, Katsuhide| Morotomi, Toshio| Aoyama, Hideyasu|
Published Date 1999-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume111
Issue issue1-2
Content Type Journal Article