Author Hasei, Joe| Sasaki, Tsuyoshi| Tazawa, Hiroshi| Osaki, Shuhei| Yamakawa, Yasuaki| Kunisada, Toshiyuki| Yoshida, Aki| Hashimoto, Yuuri| Onishi, Teppei| Uno, Futoshi| Kagawa, Shunsuke| Urata, Yasuo| Ozaki, Toshifumi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2013-03
Publication Title Molecular Cancer Therapeutics
Volume volume12
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Tazawa, Hiroshi| Yano, Syuya| Yoshida, Ryosuke| Yamasaki, Yasumoto| Sasaki, Tsuyoshi| Hashimoto, Yuuri| Kuroda, Shinji| Ouchi, Masaaki| Onishi, Teppei| Uno, Futoshi| Kagawa, Syunsuke| Urata, Yasuo| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2013-12-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume125
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Yano, Shuya| Tazawa, Hiroshi| Hashimoto, Yuuri| Shirakawa, Yasuhiro| Kuroda, Shinji| Nishizaki, Masahiko| Kishimoto, Hiroyuki| Uno, Futoshi| Nagasaka, Takeshi| Urata, Yasuo| Kagawa, Shunsuke| Hoffman, Robert M.| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2013-12-01
Publication Title Clinical Cancer Research
Volume volume19
Issue issue23
Content Type Journal Article
Author Shigeyasu, Kunitoshi| Tazawa, Hiroshi| Hashimoto, Yuuri| Mori, Yoshiko| Nishizaki, Masahiko| Kishimoto, Hiroyuki| Nagasaka, Takeshi| Kuroda, Shinji| Urata, Yasuo| Goel, Ajay| Kagawa, Shunsuke| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2014-05-28
Publication Title Gut
Content Type Journal Article
Author Kikuchi, Satoru| Kishimoto, Hiroyuki| Tazawa, Hiroshi| Hashimoto, Yuuri| Kuroda, Shinji| Nishizaki, Masahiko| Nagasaka, Takeshi| Shirakawa, Yasuhiro| Kagawa, Shunsuke| Urata, Yasuo| Robert M Hoffman| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2014-12-19
Publication Title Molecular Therapy
Content Type Journal Article
FullText URL OncoImmunol_8_12_1671760.pdf
Author Sakamoto, Shuichi| Kagawa, Shunsuke| Kuwada, Kazuya| Ito, Atene| Kajioka, Hiroki| Kakiuchi, Yoshihiko| Watanabe, Megumi| Kagawa, Tetsuya| Yoshida, Ryuichi| Kikuchi, Satoru| Kuroda, Shinji| Tazawa, Hiroshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords Gastric cancer tumor-associated macrophages tumor microenvironment peritoneal dissemination
Published Date 2019-10-22
Publication Title OncoImmunology
Volume volume8
Issue issue12
Publisher TAYLOR & FRANCIS
Start Page e1671760
ISSN 2162402X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Author(s).
File Version publisher
DOI 10.1080/2162402X.2019.1671760
Web of Science KeyUT 000494085400001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1080/2162402X.2019.1671760
FullText URL cancers_11_2_177.pdf
Author Katsura, Yuki| Ohara, Toshiaki| Noma, Kazuhiro| Ninomiya, Takayuki| Kashima, Hajime| Kato, Takuya| Sato, Hiroaki| Komoto, Satoshi| Narusaka, Toru| Tomono, Yasuko| Xing, Boyi| Chen, Yuehua| Tazawa, Hiroshi| Kagawa, Shunsuke| Shirakawa, Yasuhiro| Kasai , Tomonari| Seno, Masaharu| Matsukawa, Akihiro| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords cancer stem cells combination therapy iron stemness
Published Date 2019-02-03
Publication Title Cancers
Volume volume11
Issue issue2
Publisher MDPI
Start Page 177
ISSN 2072-6694
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 by the authors
File Version publisher
PubMed ID 30717462
DOI 10.3390/cancers11020177
Web of Science KeyUT 000460747200051
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.3390/cancers11020177
FullText URL AGS3_1_96.pdf SI.pdf
Author Kuroda, Shinji| Choda, Yasuhiro| Otsuka, Shinya| Ueyama, Satoshi| Tanaka, Norimitsu| Muraoka, Atsushi| Hato, Shinji| Kimura, Toshikazu| Tanakaya, Kohji| Kikuchi, Satoru| Tanabe, Shunsuke| Noma, Kazuhiro| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Shirakawa, Yasuhiro| Kamikawa, Yasuaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords Kamikawa procedure antireflux surgery double‐flap technique esophagogastrostomy proximal gastrectomy
Published Date 2018-10-11
Publication Title Annals of Gastroenterological Surgery
Volume volume3
Issue issue1
Publisher Woley
Start Page 96
End Page 103
ISSN 2475-0328
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2018 The Authors
File Version publisher
PubMed ID 30697614
DOI 10.1002/ags3.12216
Web of Science KeyUT 000456643500012
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1002/ags3.12216
FullText URL SR9_1_4633.pdf
Author Morihiro, Toshiaki| Kuroda, Shinji| Kanaya, Nobuhiko| Kakiuchi, Yoshihiko| Kubota, Tetsushi| Aoyama, Katsuyuki| Tanaka, Takehiro| Kikuch, Satoru| Nagasaka, Takeshi| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Tazawa, Hiroshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2019-3-15
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 4633
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30874607
DOI 10.1038/s41598-019-41177-2
Web of Science KeyUT 000461303000015
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-41177-2
Author Ieda, Takeshi| Tazawa, Hiroshi| Okabayashi, Hiroki| Yano, Shuya| Shigeyasu, Kunitoshi| Kuroda, Shinji| Ohara, Toshiaki| Noma, Kazuhiro| Kishimoto, Hiroyuki| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Shirakawa, Yasuhiro| Saitou, Takashi| Imamura, Takeshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2019-11-8
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 16378
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31705021
DOI 10.1038/s41598-019-52816-z
Web of Science KeyUT 000495372900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-52816-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Tazawa, Hiroshi| Hasei, Joe| Yano, Shuya| Kagawa, Shunsuke| Ozaki, Toshifumi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords oncolytic adenovirus hTERT autophagy GFP p53
Published Date 2020-02-18
Publication Title Cancers
Volume volume12
Issue issue2
Publisher MDPI
ISSN 2072-6694
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 by the authors.
File Version publisher
PubMed ID 32085583
DOI 10.3390/cancers12020478
Web of Science KeyUT 000522477300224
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.3390/cancers12020478