Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Ochi, Koji|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Ishibashi, Tadaaki| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsurou| Hayashimoto, Kanae|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Matsushima, Kishio|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Matsushima, Kishio|
Published Date 1986-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume57
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Okuda, Hiroyuki| Akiyama, Tsuneo| Takatori, Akimasa| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1992-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume63
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hiramatsu, Junnichi| Kawaraya, Masashi| Yokota, Satoshi| Sugimoto, Keisuke| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Kajimoto, Kazuhiro| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro| Nakai, Mutsuro| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1993-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume64
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Tosinobu| Tanaka, Juntaro| Riaz Chowdhury| Mizushima, Takaaki| Sugimoto, Keisuke| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro| Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Hasuoka, Hideaki|
Published Date 1993-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume64
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Honke, Naoko| Kusaura, Yasuhiro| Tanimizu, Masakuni| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Okazaki, Morihiro| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro| Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroyuki| Nakai, Mutsuro| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1992-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume63
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Kajimoto, Kazuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Kajimoto, Kazuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Riaz, Chowdhury| Satou, Masataka| Ukon, Hiroe|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takata, Ichiro| Kitani, Hikaru| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Kajimoto, Kazuhiro| Matsumura, Tadashi| Yokota, Satoshi| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kobayashi, Yasuaki| Nakagiri, Yoshiyasu| Ishida, Makoto| Nakai, Mutsuro| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajimoto, Kazuhiro| Takata, Ichiro| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro| Kobayashi, Yasuaki| Nakagiri, Yoshiyasu| Nakai, Mutsuro| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Chowdhury, Riaz| Tanaka, Juntaro| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Mizushima, Takaaki| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Hasuoka, Hideaki| Kato, Tadahiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Chowdhury Riaz| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Mizushima, Takaaki| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Ichimura, Mitsuko| Akiyama, Tsuneo| Yokota, Satoshi|
Published Date 1995-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume66
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo| Nakagiri, Yoshiyasu| Kobayashi, Yasuaki|
Published Date 1995-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume66
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajimoto, Kazuhiro| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Yokota, Satoshi| Hosaki, Yasuhiro| Tanizaki, Yoshiro| Nakai, Mutsuro| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1995-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume66
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kato, Tadahiro| Hasuoka, Hideaki| Ochi, Koji| Mizushima, Takaaki| Chowdhury Riaz| Matsumura, Naoki| Yamamoto, Ryoichi| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper