Author Sumimoto, Tetsuhiro| Maruyama, Toshinori| Azuma, Yoshiharu| Goto, Sachiko| Mondou, Munehiro| Furukawa, Noboru| Okada, Saburo|
Published Date 2002-12
Publication Title Industrial Technology
Volume volume1
Content Type Journal Article
Author Sumimoto, Tetsuhiro| Maruyama, Toshinori| Azuma, Yoshiharu| Goto, Sachiko| Mondou, Munehiro| Furukawa, Noboru| Okada, Saburo|
Published Date 2003-5
Publication Title Instrumentation and Measurement Technology Conference
Volume volume2
Content Type Journal Article