Author Tatsukawa, Masashi| Takaki, Akinobu| Shiraha, Hidenori| Koike, Kazuko| Iwasaki, Yoshiaki| Kobashi, Haruhiko| Fujioka, Shin-Ichi| Sakaguchi, Kohsaku| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2011-10-21
Publication Title BMC Cancer
Volume volume11
Content Type Journal Article