Author Fang, Xing| Nunoshiba, Tatsuo| Yoshida, Midori| Nishikawa, Akiyoshi| Nemoto, Kiyomitsu| Degawa, Masakuni| Arimoto, Sakae| Okamoto, Keinosuke| Takahashi, Eizo| Negishi, Tomoe|
Published Date 2014-02-28
Publication Title Genes and Environment
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Journal Article