Author Yang, Zhixiao| Ito, Kazuyuki| Hirotsune, Kazuyuki| Saijo, Kazuhiko| Gofuku, Akio| Matsuno, Fumitoshi|
Published Date 2004-09-20
Publication Title Robot and Human Interactive Communication
Content Type Journal Article
Author Yang, Zhixiao| Ito, Kazuyuki| Saijo, Kazuhiko| Hirotsune, Kazuyuki| Gofuku, Akio| Matsuno, Fumitoshi|
Published Date 2004-8
Publication Title Robotics and Biomimetics
Content Type Journal Article
Author Yang, Zhixiao| Ito, Kazuyuki| Saijo, Kazuhiko| Hirotsune, Kazuyuki| Gofuku, Akio| Matsuno, Fumitoshi|
Published Date 2004-8
Publication Title Robotics and Biomimetics
Content Type Journal Article
Author Yang, Zhixiao| Ito, Kazuyuki| Hirotsune, Kazuyuki| Saijo, Kazuhiko| Gofuku, Akio| Matsuno, Fumitoshi|
Published Date 2006-10-22
Publication Title Information Visualization
Content Type Journal Article