Author Nakagiri, Yoshitada| Maruyama, Toshinori| Goto, Sachiko| Azuma, Yoshiharu| Shibuya, Koichi| Tamura, Eri| Tanimoto, Eriko| Torii, Fumiko| Takeda, Yoshihiro| Sugita, Katsuhiko|
Published Date 2001-03-24
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume11
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Goto, Sachiko| Azuma, Yoshiharu| Maruyama, Toshinori| Nakagiri, Yoshitada| Takeda, Yoshihiro| Sugita, Katsuhiko| Kadohisa, Shigefumi|
Published Date 2000-03-24
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume10
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohno, Seiichiro| Yoshida, Akira| Inoue, Tatsuya| Kobashi, Toshimi| Morioka, Yasuki| Nakagiri, Yoshitada|
Published Date 1999-12-20
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume10
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Maruyama, Toshinori| Goto, Sachiko| Azuma, Yoshiharu| Nakagiri, Yoshitada| Shibuya, Koichi| Sugita, Katsuhiko|
Published Date 2000-03-24
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume10
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Goto, Sachiko| Yoshida, Akira| Nakamura, Nobue| Maruyama, Toshinori| Azuma, Yoshiharu| Shibuya, Koichi| Nakagiri, Yoshitada| Sugita, Katsuhiko| Honda, Mitsugi|
Published Date 1996-02-29
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume6
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shibuya, Koichi| Nakagiri, Yoshitada| Azuma, Yoshiharu| Goto, Sachiko| Maruyama, Toshinori| Sugita, Katsuhiko| Okura, Yasuhiko| Natsukawa, Koichi| Tandani, Nobuyoshi| Nobuhara, Eitaro| Morioka, Yasuki| Takeda, Yoshihiro| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1996-02-29
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume6
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakagiri, Yoshitada| Inamura, Keiji| Miyake, Hideaki| Tahara, Seiji| Mimura, Seiichi| Egusa, Tomomi| Mikami, Yasutaka| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1991-03-25
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakagiri, Yoshitada| Oguri, Nobuhiro| Maruyama, Toshinori| Okawa, Yoshihiro| Wakasa, Hiroyuki| Nagaya, Isao| Azuma, Yoshiharu| Shibuya, Koichi| Goto, Sachiko| Mikami, Yasutaka| Inamura, Keiji| Morioka, Yasuki| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1996-09-30
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume7
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Miyake, Hideaki| Inamura, Keiji| Nakagiri, Yoshitada| Kadohisa, Shigefumi| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1992-02-05
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakagiri, Yoshitada| Mimura, Seiiti| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Miyake, Hideaki| Azuma, Yoshiharu| Egusa, Tomomi| Mikami, Yasutaka| Hiraki, Yoshio| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shibuya, Koichi| Kobashi, Takao| Ogasawara, Mitsuo| Tandani, Nobuyoshi| Nakagiri, Yoshitada| Azuma, Yoshiharu| Sugita, Katsuhiko|
Published Date 1994-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakagiri, Yoshitada| Goto, Sachiko| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Sibuya, Koichi| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirohumi| Takata, Yoshiaki| Tandani, Nobuyoshi| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1994-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Azuma, Yoshiharu| Gotou, Sachiko| Nakagiri, Yoshitada| Nakamura, Nobue| Shibuya, Kouichi| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Mikami, Yasutaka| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1994-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakagiri, Yoshitada| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Sibuya, Koichi| Goto, Sachiko| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirofumi| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shibuya, Koichi| Nakagiri, Yoshitada| Azuma, Yoshiharu| Goto, Sachiko| Sugita, Katsuhiko| Okura, Yasuhiko| Tandani, Nobuyoshi| Nobuhara, Eitaro| Mikami, Yasutaka|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shibuya, Koichi| Nakagiri, Yoshitada| Azuma, Yoshiharu| Sugita, Katsuhiko| Kobashi, takao| Okura, Yasuhiko| Tandani, Nobuyoshi| Mikami, Yasutaka| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1995-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume107
Issue issue1-6
Content Type Journal Article
Author Nakagiri, Yoshitada| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Mikami, Yasutaka| Ohkawa, Yoshihiro| Inamura, Kenji| Oguri, Nobuhiro| Nagaya, Isao| Noriyasu, Toshiaki| Okazaki, Yoshio| Inoue, Nobuhiro| Togami, Izumi| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1990-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume102
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kawabe, Atsushi| Nakagiri, Yoshitada| Kobashi, Kazuki| Yasumura, Naoki| Yamashita, Takahiro| Goto, Sachiko| Maruyama, Toshinori| Shibuya, Kouichi| Sugita, Katsuhiko|
Published Date 2003-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kubotsu, Mariko| Nakagiri, Yoshitada| Ujifuku, Ayako| Taniguchi, Yukiko| Hachiya, Miho| Azuma, Yoshiharu| Goto, Sachiko| Maruyama, Toshinori| Aoyama, Hideki| Tahara, Seiji| Inamura, Keiji| Watanabe, Toshimitsu| Sugita, Katsuhiko|
Published Date 2003-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsui, Akemi| Shimada, Akemi| Taniguchi, Naoko| Nakamura, Junko| Nishikawa, Eri| Tanaka, Daisaku| Morita, Yuichi| Nagi, Sachiyo| Hasegawa, Masumi| Nakagiri, Yoshitada|
Published Date 2002-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume13
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper