Author Taguchi, Fumiko| Ogawa, Yujiro| Takeuchi, Kasumi| Suzuki, Tomoko| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2006-12
Publication Title Journal of Bacteriology
Volume volume188
Issue issue24
Content Type Journal Article
Author Taguchi, Fumiko| Shibata, Satoshi| Suzuki, Tomoko| Ogawa, Yujiro| Aizawa, Shin-Ichi| Takeuchi, Kasumi| Ichinose, Yuki|
Published Date 2008-01-01
Publication Title Journal of Bacteriology
Volume volume190
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Taguchi, Fumiko| Takeuchi, Kasumi| Katoh, Etsuko| Murata, Katsuyoshi| Suzuki, Tomoko| Marutani, Mizuri| Kawasaki, Takayuki| Eguchi, Minako| Katoh, Shizue| kaku, Hanae| Yasuda, Chihiro| Inagaki, Yoshishige| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2006-6
Publication Title Cellular Microbiology
Volume volume8
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Kudo, Chikako| Suzuki, Tomoko| Fukuoka, Sumie| Asai, Shuta| Suenaga, Hiroko| Sasabe, Michiko| Takano, Yoshitaka| Okuno, Tetsuro| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki| Inagaki, Yoshi-Shige|
Published Date 2007-07-01
Publication Title Molecular Plant Pathology
Volume volume8
Issue issue4
Content Type Journal Article