FullText URL fulltext.pdf
Author Yamada, Keiko| Ito, Yoichi M.| Akagi, Masao| Chosa, Etsuo| Fuji, Takeshi| Hirano, Kenichi| Ikeda, Shinichi| Ishibashi, Hideaki| Ishibashi, Yasuyuki| Ishijima, Muneaki| Itoi, Eiji| Iwasaki, Norimasa| Izumida, Ryoichi| Kadoya, Ken| Kamimura, Masayuki| Kanaji, Arihiko| Kato, Hiroyuki| Kishida, Shunji| Mashima, Naohiko| Matsuda, Shuichi| Matsui, Yasumoto| Matsunaga, Toshiki| Miyakoshi, Naohisa| Mizuta, Hiroshi| Nakamura, Yutaka| Nakata, Ken| Omori, Go| Osuka, Koji| Uchio, Yuji| Ryu, Kazuteru| Sasaki, Nobuyuki| Sato, Kimihito| Senda, Masuo| Sudo, Akihiro| Takahira, Naonobu| Tsumura, Hiroshi| Yamaguchi, Satoshi| Yamamoto, Noriaki| Nakamura, Kozo| Takashi, Ohe|
Published Date 2020-03-12
Publication Title Journal of Orthopaedic Science
Publisher Elsevier
ISSN 09492658
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 32173180
DOI 10.1016/j.jos.2020.01.011