Author Wada, Tadashi| Nakahama, Makoto| Toda, Hironobu| Watanabe, Atsuyuki| Hashimoto, Katsushi| Terasaka, Ritsuko| Nakamura, Kazufumi| Yamada, Nobuyuki| Ito, Hiroshi|
Published Date 2013
Publication Title ISRN Cardiology
Volume volume2013
Content Type Journal Article
Author Agawa, Yasuo| Sarhan, Moustafa| Kageyama, Yuji| Akagi, Kazutaka| Takai, Masayoshi| Hashiyama, Kazuya| Wada, Tadashi| Handa, Hiroshi| Iwamatsu, Akihiro| Hirose, Susumu| Ueda, Hitoshi|
Published Date 2008-07-06
Publication Title Molecular and Cellular Biology
Volume volume27
Issue issue24
Content Type Journal Article