Author Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Muro, Takayuki| Nakamura, Tetsuya| Wakita, Takanori| Muraoka, Yuji| Hirai, Masaaki| Kato, Hiromitsu| Yamasaki, Satoshi| Takano, Yoshihiko| Ishii, Satoshi| Oguchi, Tamio| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2011-02-21
Publication Title Applied Physics Letters
Volume volume98
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Iwai, Keisuke| Noami, Kengo| Muro, Takayuki| Nakamura, Tetsuya| Wakita, Takanori| Muraoka, Yuji| Hirai, Masaaki| Tomioka, Fumiaki| Takano, Yoshihiko| Takenaka, Asami| Toyoda, Masahiro| Oguch, Tamio| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Kumigashira, Hiroshi| Oshima, Masaharu| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-11-25
Publication Title Journal of the Physical Society of Japan
Volume volume79
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2012-07-26
Publication Title Physical Review B
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Mizuguchi, Yoshikazu| Tsuda, Shunsuke| Takano, Yoshihiko| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Kato, Yukako| Muro, Takayuki| Okawa, Mario| Ishizaka, Kyoko| Shin, Shik| Harima, Hisatomo| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Takano, Yoshihiko| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article