Author Kondou, Yousuke|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kato, Jun|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Iwatsuki, Keiji|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Iwatsuki, Keiji|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hiramatsu, Yuji|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Article
Author 土光 莊六|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Article
Author 佐々木 恭子|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Article
Author 宇野 昌明|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Others
Author Okayama Medical Association|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Others
Author Hamano, Ryosuke| Inagaki, Masaru| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yosuke| Ohtsuka, Shinya| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi| Sonobe, Hiroshi|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Miyaso, Hideaki| Nishie, Manabu| Iwagaki, Hiromi| Ishii, Hiroo| Fujita, Isao| Tomoda, Jun|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hamano, Ryousuke| Otsuka, Shinya| Nishie, Manabu| Nomura, Tsunehisa| Tokunaga, Naoyuki| Miyasou, Hideaki| Takahashi, Kenji| Tsunemitsu, Yousuke| Miyoshi, Kazuya| Inagaki, Masaru| Iwakawa, Kazuhide| Takahashi, Masahiko| Iwagaki, Hiromi|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Matsuura, Tohru|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Sada, Ken-ei|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kawai, Yusuke| Hisamatsu, Kenichi| Matsubara, Hiromi| Fujimoto, Yoshihisa| Miyaji, Katsumasa| Munemasa, Mitsuru| Kusano, Kengo F| Ohe, Tohru|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Furumatsu, Takayuki| Ozaki, Toshifumi| Asahara, Hiroshi|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Fujiwara, Kazuo| Endo, Hirosuke| Miyake, Yoshiaki| Ozaki, Toshifumi|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Miyazaki, Toshiaki| Nishikori, Atsumi| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Kenji| Takei, Kohji|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Nagasaka, Takeshi| Tanaka, Noriaki| Sun, Dong-Sheng| Naomoto, Yoshio| Mastubara, Nagahide| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article