Author Tokioka, Masaaki|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tokioka, Masaaki|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Ohmori, Sachio|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Baba, Yoshimi|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Baba, Yoshimi|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname| Morino, Yasuo| Tamai, Toyosato| Wakabayashi, Hisao| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Joja, Ikuo| Kimoto, Shin| Ezoe, Hiroshi| Takeda, Yoshihiro| Miyake, Masayoshi| Hayashi, Hidehiro|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kubota, Masayuki|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kubota, Masayuki|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Ikenaga, Toyotake|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Ikenaga, Toyotake|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Arata, Takiji| Watanabe, Yasuhiro| Murakami, Taiji| Maeda, Naotoshi| Ikeda, Yuji| Tomita, Toshio| Mitsuoka, Toshito|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Miyoshi, Yasuo|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Sarai, Tetsuo|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Sarai, Tetsuo|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2
Content Type Journal Article