Author Toda, Shunsuke|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Toda, Shunsuke|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Takeyama, Hiroyasu|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Takeyama, Hiroyasu|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Ocho, Munehiko|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Hidenori| Saito, Daiji| Hyodo, Tazuo| Nishihara, Masanobu| Uchida, Toshiaki| Kimura, Masashi| Takeda, Kou| Fujii, Akinobu| Nagahana, Haruki| Haraoka, Shoichi|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Takahashi, S.| Horii, S.| Fujimoto, A.| Suwaki, H.| Nishii, Y.|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Lai, Miinyuh|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Sonobe, Hiroshi| Masuda, Tsutomu| Hiramatsu, Hiroko|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Morino, Yasuo| Takeda, Yoshihiro| Morimoto, Setsuo| Miyake, Masayoshi| Hayashi, Hidehiro| Ezoe, Hiroshi| Kimoto, Shin| Joja, Ikuo| Hashimoto, Keiji| Aono, Kaname| Hayashi, Kyoichi| Takaoka, Kazuko| Oshima, Yukiko|
Published Date 1981-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue7-8
Content Type Journal Article