JaLCDOI 10.18926/54200
FullText URL hss_41_061_071.pdf
Author Yoshioka, Fumio|
Publication Title 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要
Published Date 2016-03-25
Volume volume41
Start Page 61
End Page 71
ISSN 1881-1671
language 日本語
Copyright Holders Copyright © 2016 岡山大学大学院社会文化科学研究科
File Version publisher
NAID 120005749816
Author Sugio, Tsuyoshi| Fujiwara, Isao| Hanase, Mari| Kamimura, Kazuo|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Kajimoto, Kazuhiro| Sugimoto, Keisuke| Yokota, Satoshi| Hiramatsu, Junichi| Kawaraya, Masashi| Harada, Hideo| Tada, Shinya| Kimura, Ikuro|
Published Date 1993-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume64
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Saito, Katsuyoshi|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hosaki, Yasuhiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroyuki| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Kimura, Ikuro|
Published Date 1992-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume63
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yanagi Makoto| Oka, Hisao|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Koga, Ryuji| Nagase, Satoru| Kosaka, Megumi| Sano, Hiroya|
Published Date 1981-03-30
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume15
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Koga, Ryuji| Hirao, Keiji| Kosaka, Megumi| Sano, Hiroya|
Published Date 1979-12-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Tsugeno, Hirofumi| Harada, Seishi| Okamoto, Makoto| Yumoto, Eiichirou| Takata, Shingo| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1998-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume69
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamasaki, Susumu| Kurose, Yoshinori|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanaka, Tomoko|
Published Date 2007-03-31
Publication Title 文化共生学研究
Volume volume6
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Y.| Sugiyama, S.|
Published Date 1960
Publication Title Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Biologie, Okayama Universität
Volume volume11
Issue issue3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seo, Takuro| Ohtaki, Eiji|
Published Date 1974
Publication Title Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Biologie, Okayama Universität
Volume volume16
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seo, Takuro| Maitani, Toshihiko| Hiraoka, Naoko|
Published Date 1985
Publication Title Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Biologie, Okayama Universität
Volume volume19
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakashima, Susumu|
Published Date 1979-05
Publication Title Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Biologie, Okayama Universität
Volume volume17
Issue issue4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanehisa, Katsuo| Shiraga, Takashi| Tsumuki, Hisaaki| Watabe, Naohisa|
Published Date 1989
Publication Title Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Biologie, Okayama Universität
Volume volume19
Issue issue4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yasuda, Shozo| Shimoyama, Hiroshi|
Published Date 1965
Publication Title Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Biologie, Okayama Universität
Volume volume13
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seo, Takuro| Yamaguchi, Nobuyuki|
Published Date 1965
Publication Title Berichte des Ohara Instituts für landwirtschaftliche Biologie, Okayama Universität
Volume volume13
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper