Author Yamagiwa, Yasuo| Toyoda, Kazuhiro| Inagaki, Yoshishige| Ichinose, Yuki| Hyakumachia, Mitsuro| Shiraishi, Tomonori|
Published Date 2013-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume102
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagiwa, Yasuo| Toyoda, Kazuhiro| Inagaki, Yoshishige| Ichinose, Yuki| Shiraishi, Tomonori|
Published Date 2013-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume102
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Higashi, Kuniaki| Ishiga, Yasuhiro| Inagaki, Yoshishige| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2008-03-01
Publication Title Molecular Genetics and Genomics
Volume volume279
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Marutani, Mizuri| Taguchi, Fumiko| Ogawa, Yujiro| Hossain, Mijan Md.| Yoshishige, Inagaki| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2008-04
Publication Title Molecular Genetics and Genomics
Volume volume279
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Sasabe, Michiko| Naito, Kana| Suenaga, Hiroko| Ikeda, Takako| Toyoda, Kazuhiro| Inagaki, Yoshishige| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2007-01-01
Publication Title DNA Sequence
Volume volume18
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Taguchi, Fumiko| Ogawa, Yujiro| Takeuchi, Kasumi| Suzuki, Tomoko| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2006-12
Publication Title Journal of Bacteriology
Volume volume188
Issue issue24
Content Type Journal Article
Author Takeuchi, Kasumi| Ono, Hiroshi| Yoshida, Mitsuru| Ishii, Tadashi| Katoh, Etsuko| Taguchi, Fumiko| Miki, Ryuji| Murata, Katsuyoshi| Kaku, Hanae| Ichinose, Yuki|
Published Date 2007-10
Publication Title Journal of Bacteriology
Volume volume189
Issue issue19
Content Type Journal Article
Author Taguchi, Fumiko| Shibata, Satoshi| Suzuki, Tomoko| Ogawa, Yujiro| Aizawa, Shin-Ichi| Takeuchi, Kasumi| Ichinose, Yuki|
Published Date 2008-01-01
Publication Title Journal of Bacteriology
Volume volume190
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Matsui, H| Nakamura, G| Ishiga, Y| Toshima, H| Inagaki, Y| Toyoda, K| Shiraishi, T| Ichinose, Yuki|
Published Date 2004-1
Publication Title Molecular Genetics and Genomics
Volume volume271
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Taguchi, Fumiko| Takeuchi, Kasumi| Katoh, Etsuko| Murata, Katsuyoshi| Suzuki, Tomoko| Marutani, Mizuri| Kawasaki, Takayuki| Eguchi, Minako| Katoh, Shizue| kaku, Hanae| Yasuda, Chihiro| Inagaki, Yoshishige| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2006-6
Publication Title Cellular Microbiology
Volume volume8
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Kudo, Chikako| Suzuki, Tomoko| Fukuoka, Sumie| Asai, Shuta| Suenaga, Hiroko| Sasabe, Michiko| Takano, Yoshitaka| Okuno, Tetsuro| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki| Inagaki, Yoshi-Shige|
Published Date 2007-07-01
Publication Title Molecular Plant Pathology
Volume volume8
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Kawahara, Tomoharu| Toyoda, Kazuhiro| Kiba, Akinori| Ichinose, Yuki| Yamada, Tetsuji| Shiraishi, Tomonori|
Published Date 1997-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Toyoda, Kazuhiro| Koyama, Masashi| Mizukoshi, Rumi| Ichinose, Yuki| Yamada, Tetsuji| Shiraishi, Tomonori|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yunus, Ahamad| Ichinose, Yuki| Shiraishi, Tomonori| Yamada, Tetsuji|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ichinose, Yuki| Ito, Masayuki| Seki, Hikaru| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Yamada, Tetsuji|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Toyoda, Kazuhiro| Ichinose, Yuki| Yamada, Tetsuji| Shiraishi, Tomonori|
Published Date 1999-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume88
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ichinose, Yuki| Endoh, Ai| Sanematsu, Shiroh| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Yamada, Tetsuji|
Published Date 1999-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume88
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seki, Hikaru| Marutani, Mizuri| Inagaki, Yoshishige| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
Published Date 2003-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume92
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamada, Tetsuji| Hashimoto, Tadaaki| Sriprasertsak, Permpong| Kato, Hisaharu| Ichinose, Yuki| Shiraishi, Tomonori| Oku, Hachiro|
Published Date 1992
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume80
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper