Author Noda, Yohei| Nishizaki, Kazunori| Yoshinobu, Junko| Orita, Yorihisa| Tsujigiwa, Hidetsugu| Yamada, Masao|
Published Date 2013-09
Publication Title Acta Oto-laryngologica
Volume volume133
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Maki, Yu| Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Tsujigiwa, Hidetsugu| Nagatsuka, Hitoshi| Kokeguchi, Susumu| Fukui, Kazuhiro| Kawai, Noriko| Yanagi, Yoshinobu| Kuroda, Masahiro| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2005-7
Publication Title Oral Oncology
Volume volume41
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Kawai, Noriko| Tsujigiwa, Hidetsugu| Yanagi, Yoshinobu| Nagatsuka, Hitoshi| Inoue, Tetsuyoshi| Kokeguchi, Susumu| Kawasaki, Shoji| Kuroda, Masahiro| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2005-07
Publication Title Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Volume volume56
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Maki, Yuu| Tsujigiwa, Hidetsugu| Kuroda, Masahiro| Nagai, Noriyuki| Yanagi, Yoshinobu| Inoue, Tetsuyoshi| Kawasaki, Shoji| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2004-2
Publication Title Oral Oncology
Volume volume40
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author 辻極 秀次|
Published Date 2001-03-25
Publication Title
Content Type Thesis or Dissertation