Author Matsuura, Koji| Naruse, Keiji|
Published Date 2012-09-12
Publication Title Advanced Elastomers - Technology, Properties and Applications
Content Type Book
Author Watanabe, Koyo| Matsuura, Koji| Kawata, Fukukazu| Nagata, Kotaro| Ning, Jun| Kano, Hiroshi|
Published Date 2012-02-01
Publication Title Biomedical Optics Express
Volume volume3
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Watanabe, Koyo| Matsuura, Koji|
Published Date 2012
Publication Title Journal of Sensors
Volume volume2012
Content Type Journal Article
Author Matsuura, Koji| Kuroda, Yuka| Yamashita, Keisuke| Funahashi, Hiroaki|
Published Date 2010-10-12
Publication Title Journal of Reproduction and Development
Volume volume57
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Matsuura, Koji| Takenami, Mami| Kuroda, Yuka| Hyakutake, Toru| Yanase, Shinichiro| Naruse, Keiji|
Published Date 2012-01
Publication Title Reproductive BioMedicine Online
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Matsuura, Koji| Hayashi, Nobuyoshi| Takiue, Chisato| Hirata, Rei| Habara, Toshihiro| Naruse, Keiji|
Published Date 2010-08
Publication Title Fertility and Sterility
Volume volume94
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Sano, Hikaru| Matsuura, Koji| Naruse, Keiji| Funahashi, Hiroaki|
Published Date 2010-09-15
Publication Title Theriogenology
Volume volume74
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Koike, Takayuki| Matsuura, Koji| Naruse, Keiji| Funahashi, Hiroaki|
Published Date 2010-10
Publication Title Journal of Reproduction and Development
Volume volume56
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Hyakutake, Toru| Hashimoto, Yuki| Yanase, Shinichiro| Matsuura, Koji| Naruse, Keiji|
Published Date 2009-02
Publication Title Biomedical Microdevices
Volume volume11
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Cheng, Chao-Min| Matsuura, Koji| Wang, I-Jan| Kuroda, Yuka| LeDuc, Philip R.| Naruse, Keiji|
Published Date 2009
Publication Title Lab on a Chip
Volume volume9
Issue issue22
Content Type Journal Article
Author Matsuura, Koji| Hayashi, Nobuyoshi| Kuroda, Yuka| Takiue, Chisato| Hirata, Rei| Takenami, Mami| Aoi, Yoko| Yoshioka, Nanako| Habara, Toshihiro| Mukaida, Tetsunori| Naruse, Keiji|
Published Date 2010-03
Publication Title Reproductive BioMedicine Online
Volume volume20
Issue issue3
Content Type Journal Article