Author Kitagawa, Masashi| Sugiyama, Hitoshi| Morinaga, Hiroshi| Inoue, Tatsuyuki| Takiue, Keiichi| Ogawa, Ayu| Yamanari, Toshio| Kikumoto, Yoko| Uchida, Haruhito Adam| Kitamura, Shinji| Maeshima, Yohei| Nakamura, Kazufumi| Ito, Hiroshi| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-02-19
Publication Title PLoS ONE
Volume volume8
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Takiue, Keiichi| Sugiyama, Hitoshi| Inoue, Tatsuyuki| Morinaga, Hiroshi| Kikumoto, Yoko| Kitagawa, Masashi| Kitamura, Shinji| Maeshima, Yohei| Wang, Dahong| Masuoka, Noriyoshi| Ogino, Keiki| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-05-25
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume13
Issue issue14
Content Type Journal Article