FullText URL SR9_1_11934.pdf
Author Takahara, Masahiro| Takaki, Akinobu| Hiraoka, Sakiko| Adach, Takuya| Shimomura, Yasuyuki| Matsushita, Hiroshi| Nguyen Tien Thi Thuy| Koike, Kazuko| Ikeda, Airi| Takashima, Shiho| Yamasaki, Yasushi| Inokuchi, Toshihiro| Kinugasa, Hideaki| Sugihara, Yusaku| Harada, Keita| Eikawa, Shingo| Morita, Hidetoshi| Udono, Heiichiro| Okada, Hiroyuki|
Published Date 2019-8-15
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 11934
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version Publisher
PubMed ID 31417110
DOI 10.1038/s41598-019-48331-w
Web of Science KeyUT 000480680800048
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-48331-w
FullText URL fulltext.pdf
Author Iwata, Yasunori| Satou, Kenji| Furuichi, Kengo| Yoneda, Ikuko| Matsumura, Takuhiro| Yutani, Masahiro| Fujinaga, Yukako| Hase, Atsushi| Morita, Hidetoshi| Ohta, Toshiko| Senda, Yasuko| Sakai-Takemori, Yukiko| Wada, Taizo| Fujita, Shinichi| Miyake, Taito| Yasuda, Haruka| Sakai, Norihiko| Kitajima, Shinji| Toyama, Tadashi| Shinozaki, Yasuyuki| Sagara, Akihiro| Miyagawa, Taro| Hara, Akinori| Shimizu, Miho| Kamikawa, Yasutaka| Ikeo, Kazuho| Shichino, Shigeyuki| Ueha, Satoshi| Nakajima, Takuya| Matsushima, Kouji| Kaneko, Shuichi| Wada, Takashi|
Keywords Bloodstream infection Cna MRSA Whole genome sequencing
Published Date 2019-11-15
Publication Title International Journal of Infectious Diseases
Volume volume91
Publisher Elsevier
Start Page 22
End Page 31
ISSN 12019712
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Author(s). Published by Elsevier Ltd on behalf of International Society for Infectious Diseases.
File Version publisher
PubMed ID 31740408
DOI 10.1016/j.ijid.2019.11.003
Web of Science KeyUT 000510867100004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.11.003
Title Alternative Contribution and progress of the gnotobiote technology in gut microbiome research
FullText URL poalas_033_011_014.pdf
Author Morita, Hidetoshi|
Publication Title Proceedings of Okayama Association for Laboratory Animal Science
Published Date 2017-04
Volume volume33
Start Page 11
End Page 14
language 日本語
File Version publisher