Author Noguchi, Osamu| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-05-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume24
Issue issue5
Content Type Journal Article
FullText URL Ana_Sci_24_505.pdf
Author Kunihiko Seno| Kazuki Matsumura| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-04-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume24
Issue issue4
Publisher 日本分析化学会
Start Page 505
End Page 508
ISSN 0910-6340
NCID AA10500785
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders 日本分析化学会
File Version publisher
DOI 10.2116/analsci.24.505
Author Furusho, Yoshiaki| Makita, Nobuaki| Ono, Masato| Ishiyama, Takashi| Takahashi, Motoyuki| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-01-29
Publication Title 分析化学
Volume volume56
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Joichi, Yasutaka| Narong, Lenghor| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji| Ura, Nobuo|
Published Date 2006-11-17
Publication Title 分析化学
Volume volume55
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Takako| Akhmad, Sabarudin| Noguchi, Osamu| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2006-11-17
Publication Title 分析化学
Volume volume55
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Goto, Akinori| Oshima, Mitsuko| Takayanagi, Toshio| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-12-24
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Yamakawa, Satoko| Oshita, Koji| Akhmad, Sabarudin| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-12-24
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Suekane, Takashi| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-12-22
Publication Title 分析化学
Volume volume54
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Takayanagi, Toshio| Driouich Rim| Sawai, Kuniko| Li, Qiong| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-10-22
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue7
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Tomonori| Hirano, Yoshio| Kinoshita, Kazuyoshi| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-09-14
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Konishi, Hironobu| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ninomiya, Takahiko| Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004
Publication Title 分析化学
Volume volume52
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Li, Zhen Hai| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004
Publication Title 分析化学
Volume volume53
Issue issue4
Content Type Journal Article
FullText URL Ana_Sci_18_1141.pdf
Author Tsuboi, Tomonori| Hirano, Yoshio| Shibata, Yoshinori| Motomizu, Shoji|
Published Date 2002-10-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume18
Issue issue10
Publisher 日本分析化学会
Start Page 1121
End Page 1125
ISSN 0910-6340
NCID AA10500785
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders 日本分析化学会
File Version publisher
DOI 10.2116/analsci.18.1141
FullText URL Ana_Sci_18_1121.pdf
Author Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Gao, Yun-hua| Lee, Kyue-Hyung| Motomizu, Shoji|
Published Date 2002-10-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume18
Issue issue10
Publisher 日本分析化学会
Start Page 1121
End Page 1125
ISSN 0910-6340
NCID AA10500785
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders 日本分析化学会
File Version publisher
DOI 10.2116/analsci.18.1121
FullText URL Ana_Sci_18_1021.pdf
Author Takayanagi, Toshio| Motomizu, Shoji|
Published Date 2002-09-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume18
Issue issue9
Publisher 日本分析化学会
Start Page 1021
End Page 1025
ISSN 0910-6340
NCID AA10500785
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders 日本分析化学会
File Version publisher
DOI 10.2116/analsci.18.1021
Author Kagawa, Takuji| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2002-09-05
Publication Title 分析化学
Volume volume51
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Nomura, Kazuhiro| Oshima, Mitsuko| Takayanagi, Toshio| Motomizu, Shoji|
Published Date 2002-09-05
Publication Title 分析化学
Volume volume51
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Tomonori| Hirano, Yoshio| Shibata, Yoshinori| Motomizu, Shoji|
Published Date 2002-01-05
Publication Title 分析化学
Volume volume51
Issue issue1
Content Type Journal Article
FullText URL Ana_Sci_17_1285.pdf
Author Oshima, Mitsuko| Wei, Yanlin| Yamamoto, Masaki| Tanaka, Hiroki| Takayanagi, Toshio| Motomizu, Shoji|
Published Date 2001-11-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume17
Issue issue11
Publisher 日本分析化学会
Start Page 1285
End Page 1290
ISSN 0910-6340
NCID AA10500785
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders 日本分析化学会
File Version publisher
DOI 10.2116/analsci.17.1285